Finanses

Darbības bāze

Darbību bāze ir izmērīta darbība, ko izmanto, lai sadalītu pieskaitāmās izmaksas. Piemēram, mašīnstundu skaits, kas izmantots pārskata periodā, ir saprātīga darbība, kuru izmantot par pamatu mašīnu izmaksu sadalīšanai saražotajām vienībām. Vai arī ražošanas apgabalā patērēto darba stundu skaitu var izmantot par pamatu netiešo darbaspēka izmaksu sadalei saražotajām vienībām. Sarežģītākā sadales sistēmā varētu būt vairākas darbības bāzes.