Finanses

Aģentūras fonds

Aģentūras fonds ir līdzekļu kopums, ko viena valdības aģentūra tur citas valdības aģentūras vārdā. Piemēram, ja Kolorādo štats Auroras pilsētas vārdā iekasē tirdzniecības nodokļa līdzekļus, šie līdzekļi tiek uzskatīti par aģentūru līdzekļiem. Šajā piemērā Kolorādo štats darbojas kā līdzekļu glabātājs, kuri ir paredzēti iespējamai pārskaitīšanai uz Auroras pilsētu.