Finanses

Izdošanas izmaksas

Emisijas izmaksas ir izdevumi, kas saistīti ar parāda vērtspapīru un pašu kapitāla vērtspapīru parakstīšanu un emitēšanu. Izdošanas izmaksas ietver:

  • Revīzijas maksa
  • Investīciju bankas nodevas
  • Juridiskās nodevas
  • Mārketinga izdevumi
  • Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) reģistrācijas maksa

Emisijas izmaksas neietver nekādus izdevumus, kas pastāvīgi jāveic sabiedrībai piederošam uzņēmumam, piemēram, kontroles revīzijas, gada finanšu pārskatu revīzijas, ceturkšņa pārskati, biržas maksas vai notiekošās SEC iesniegšanas.