Finanses

Pierakstīt

Norakstīšana notiek, ja uzņēmums samazina aktīva uzskaites vērtību, izņemot parasto nolietojumu un amortizāciju. Norakstīšana parasti tiek veikta, kad aktīva tirgus vērtība samazinās zem tā pašreizējās uzskaites vērtības. Visa norakstīšanas maksas summa tiek parādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, savukārt samazinātā aktīva uzskaites vērtība - bilancē. Norakstīšana ir bezskaidras naudas izdevumi, jo norakstīšanas laikā nav saistīta ar skaidras naudas aizplūšanu.

Norakstīšana jāveic, tiklīdz vadība zina, ka aktīva tirgus vērtība ir samazinājusies; viņiem nav paredzēts aizkavēt šo atzīšanu, kā tas bieži notiek, ja uzņēmums vēlas pārvaldīt savus ienākumus.