Finanses

Skaidras naudas aizplūšana

Skaidras naudas aizplūde ir naudas summa, ko izmaksā bizness. Šo skaidras naudas maksājumu iemesli ietilpst vienā no šīm klasifikācijām:

  • Pamatdarbības. Piemēri ir maksājumi darbiniekiem un piegādātājiem.

  • Ieguldīšanas darbības. Piemēri ir aizdevumi citām vienībām vai izdevumi pamatlīdzekļu iegādei.

  • Finansēšanas darbības. Piemēri ir maksājumi par akciju atpirkšanu vai dividendes.

Šīs vispārējās naudas plūsmas kategorijas atrodas naudas plūsmas pārskatā, kas ir viens no uzņēmuma sagatavotajiem finanšu pārskatiem. Naudas plūsmas pārskatā norādītā naudas plūsmas summa attiecas uz periodu, uz kuru attiecas pārskats.

Skaidras naudas aizplūdes apjomu var aizsegt, veicot uzskaiti saskaņā ar uzkrāšanas principu, kur var reģistrēt uzkrājumus, kas maina paziņoto izdevumu apjomu, kaut arī skaidrā nauda nav samaksāta. Līdz ar to ir lietderīgi pārbaudīt naudas plūsmu naudas plūsmas pārskatā tendenču līnijā, lai redzētu, vai uzņēmums iegūst vai zaudē naudu. Nepieciešamas pilnīgas zināšanas par naudas aizplūšanu, lai nodrošinātu, ka uzņēmumam ir pietiekami daudz naudas (vai tas var plānot iegūt jaunus parādus vai pārdot akcijas), lai nodrošinātu, ka tas paliek uzņēmējdarbībā.