Finanses

Konsekvences princips

Konsekvences princips nosaka, ka pēc grāmatvedības principa vai metodes pieņemšanas turpiniet to konsekventi ievērot arī turpmākajos pārskata periodos. Mainiet grāmatvedības principu vai metodi tikai tad, ja jaunā versija kaut kādā veidā uzlabo ziņotos finanšu rezultātus. ja šādas izmaiņas tiek veiktas, pilnībā dokumentējiet to ietekmi un iekļaujiet šo dokumentāciju finanšu pārskatu pielikumā.

Revidenti ir īpaši noraizējušies par to, ka viņu klienti ievēro konsekvences principu, lai rezultāti, par kuriem ziņots par periodu, būtu salīdzināmi. Tas nozīmē, ka dažas revīzijas darbības ietvers diskusijas par konsekvences jautājumiem ar vadības komandu. Revidents var atteikties sniegt atzinumu par klienta finanšu pārskatiem, ja ir skaidri un nepamatoti principa pārkāpumi.

Konsekvences princips visbiežāk tiek ignorēts, ja uzņēmuma vadītāji cenšas uzrādīt vairāk ieņēmumu vai peļņas, nekā tas būtu atļauts, stingri interpretējot grāmatvedības standartus. Stāstošs šādas situācijas rādītājs ir tad, kad uzņēmuma pamatā esošās operatīvās darbības līmenis nemainās, bet pēkšņi pieaug peļņa.

Līdzīgi noteikumi

Konsekvences princips ir pazīstams arī kā konsekvences jēdziens.