Finanses

Finanšu pārskatu sastādīšana

Finanšu pārskatu sastādīšana ir pakalpojums, kas palīdz uzņēmuma vadībai uzrādīt tā finanšu pārskatus. Šī prezentācija neietver nekādas darbības, lai iegūtu pārliecību, ka nav nepieciešamas būtiskas izmaiņas, lai finanšu pārskati atbilstu piemērojamajai grāmatvedības sistēmai (piemēram, GAAP vai SFPS). Tādējādi kompilācijā iesaistītā persona neizmanto izmeklēšanas, analītiskās vai pārskatīšanas procedūras, kā arī tai nav jāiegūst izpratne par iekšējām kontrolēm vai jāiesaistās citās revīzijas procedūrās. Īsāk sakot, apkopošanas darbības nav paredzētas, lai sniegtu nekādu pārliecību par finanšu pārskatos ietverto informāciju.

Finanšu pārskatu sastādīšana ir vislētākā no dažādiem revīzijas pakalpojumu veidiem (pārējie divi ir pārskatīšana un revīzija), un tāpēc to dod priekšroka tām izmaksām jutīgajām struktūrām, kuru finanšu pārskatu lietotājiem ir patīkami izmantot šo uzdevumu. Tomēr, tā kā nav pārliecības, ka sastādītie finanšu pārskati taisnīgi atspoguļo uzņēmējdarbības rezultātus un finansiālo stāvokli, aizdevēji un kreditori nedod priekšroku apkopošanai.

Kompilācijas uzdevums var attiekties vai nu uz pilnīgu finanšu pārskatu kopumu, vai arī uz atsevišķu pārskatu.

Apkopošanas laikā vadība uzņemas atbildību par finanšu pārskatu sagatavošanu un noformēšanu. Grāmatvedim, kas sniedz apkopošanas pakalpojumus, jābūt pietiekamai nozares līmeņa pieredzei un zināšanām par klientu finanšu pārskatu sastādīšanai.

Grāmatvedim jāizveido pietiekama dokumentācija, lai skaidri saprastu viņa paveikto darbu. Šajā dokumentācijā jāiekļauj darba uzdevuma vēstule, nozīmīgi jautājumi un jebkāda saziņa ar vadību par krāpšanu vai nelikumīgām darbībām, kuras atzīmējis grāmatvedis.

Kad grāmatvedis ir pabeigts, viņš iesniedz rakstisku ziņojumu, kas jāpievieno sastādītajiem finanšu pārskatiem. Šajā ziņojumā teikts, ka grāmatvedis nav revidējis vai pārskatījis finanšu pārskatus, un tāpēc neizsaka viedokli vai nesniedz pārliecību, ka finanšu pārskati ir saskaņā ar finanšu pārskatu sistēmu.

Ja grāmatvedis uzskata, ka sastādāmie finanšu pārskati var būt būtiski nepareizi, viņam jāiegūst papildu informācija, lai apstiprinātu vai noraidītu šo iespaidu. Ja viņš nespēj iegūt šādu papildu informāciju, grāmatvedim vajadzētu atteikties no darba.