Finanses

Secīga metode

Secīgā metode tiek izmantota, lai sadalītu apkalpošanas nodaļu izmaksas citiem organizācijas departamentiem. Saskaņā ar šo pieeju katras apkalpošanas nodaļas izmaksas tiek piešķirtas pa vienai vienībai. Tādējādi vienas apkalpošanas nodaļas izmaksas tiek sadalītas visām lietotāju nodaļām, kas var ietvert arī citas apkalpošanas nodaļas. Kad šīs izmaksas ir sadalītas, tiek sadalītas nākamās apkalpošanas nodaļas izmaksas. Pirmais departaments nevar saņemt piešķīrumu no citām nodaļām - būtībā ir vienvirziena izmaksu sadale.

Secīgo metodi sauc arī par soļu piešķiršanas metodi.