Finanses

Nepiešķirta nesadalītā peļņa

Nepiešķirtā nesadalītā peļņa ir tā uzņēmuma nesadalītā peļņa, kas nav rezervēta noteiktam mērķim. Šos līdzekļus var novirzīt visur, kur tie ir nepieciešami, piemēram, pamatlīdzekļu iegādes finansēšanai, apgrozāmā kapitāla palielināšanai vai dividenžu sadalei akcionāriem. Lielākajā daļā organizāciju netiek sadalīta neviena nesadalītās peļņas daļa. Tas nozīmē ka visi nesadalītās peļņas daļa tiek uzskatīta par nepiesavinātu.

Investoriem patīk aprēķināt nepiešķirtās nesadalītās peļņas summu, lai noteiktu maksimālo līdzekļu daudzumu, kas pieejams sadalīšanai kā dividendes.