Finanses

Realizācija

Realizācija ir brīdis, kad ir gūti ieņēmumi. Tas notiek, kad klients iegūst kontroli pār pārdevēja nodoto preci vai pakalpojumu. Šī datuma rādītāji ir šādi:

  • Kad pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu.
  • Kad klientam ir likumīgas tiesības uz nodoto aktīvu. Tas joprojām var notikt pat tad, ja pārdevējs saglabā īpašumtiesības, lai pasargātu to no klienta nemaksāšanas.
  • Kad pārdevējs ir nodevis aktīvu fizisku valdījumu. Valdījumu var secināt pat tad, ja preces tiek turētas citur sūtījumā vai pārdevējs saskaņā ar rēķinu un aizturēšanas kārtību. Saskaņā ar vienošanos par rēķinu un aizturēšanu pārdevējs klienta vārdā patur preces, bet tomēr atzīst ieņēmumus.
  • Kad klients ir uzņēmies būtiskus īpašumtiesību riskus un ieguvumus, kas saistīti ar pārdevēja nodoto aktīvu. Piemēram, klients tagad var pārdot, ieķīlāt vai apmainīt aktīvu.
  • Kad klients pieņem aktīvu.
  • Kad klients var liegt citām personām izmantot vai iegūt labumu no aktīva.

Realizācija ir galvenais ieņēmumu atzīšanas jēdziens.