Finanses

Grāmatvedības pasākums

Grāmatvedības notikums ir jebkas, kas maina informāciju, kas norādīta organizācijas finanšu pārskatos. Šis notikums tiek reģistrēts kā uzņēmējdarbības darījums, izmantojot uzņēmuma grāmatvedības sistēmu, izmantojot žurnāla ierakstu vai ierakstu caur vienu no grāmatvedības programmatūras moduļiem.

Grāmatvedības notikumu var izraisīt darbība, kas nav saistīta ar organizāciju, piemēram, preču vai pakalpojumu pārdošana trešai personai vai aktīvu pārdošana. Notikums var būt arī iekšējs, piemēram, darījums, lai reģistrētu aktīva nolietojumu.