Finanses

Darba izmaksas

Darbaspēka izmaksas ir algām, kuras izmaksā darbiniekiem, kā arī ar tiem saistītie algas nodokļi un pabalsti. Šis termins var attiekties arī uz noteiktu laika periodu vai darbu (ja darba devējs izmaksu izsekošanai izmanto darba izmaksu sistēmu). Darbaspēka izmaksas var sīkāk sadalīt darbaspēka izmaksās, kas saistītas ar preču ražošanu (pazīstamas kā tiešā darbaspēka izmaksas), un darbaspēka izmaksās, kas saistītas ar visām pārējām darbībām (pazīstamas kā netiešā darbaspēka izmaksas).

Darba izmaksu aprēķināšanā var būt nepieciešams iekļaut lielu skaitu pabalstu. Piemēram, ja darbiniekam pārskata periodā tiek izmaksāti 1000 USD, šeit ir kopējo izmaksu paraugs: