Finanses

Likumā paredzēta apvienošanās

Likumā noteiktā apvienošanās ir uzņēmējdarbības apvienošana, kurā viens no apvienojošajiem uzņēmumiem turpina pastāvēt kā juridiska persona. Šī attieksme atšķiras no likumā noteiktās konsolidācijas, kad abas apvienojamās vienības tiek izbeigtas un aizstātas ar tiesību pārņēmēju organizāciju. Likumā noteiktā apvienošanās ir tas pats, kas pārņemšana, kad viens no uzņēmumiem pārdzīvo darījumu.