Finanses

Neto ienākumi no turpināmām darbībām

Neto ienākumi no turpināmām darbībām ir peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcija, kurā tiek atzīmēti ieņēmumi pēc nodokļiem, ko bizness ir guvis no savas pamatdarbības. Tā kā vienreizējie notikumi un pārtrauktās darbības rezultāti nav iekļauti, šis rādītājs tiek uzskatīts par galveno uzņēmuma pamatdarbības finanšu stāvokļa rādītāju.