Finanses

Naudas plūsmas rādītāji

Naudas plūsmas koeficienti salīdzina naudas plūsmas ar citiem uzņēmuma finanšu pārskatu elementiem. Augstāks naudas plūsmas līmenis norāda uz labāku spēju izturēt darbības rādītāju samazināšanos, kā arī par labāku spēju izmaksāt dividendes investoriem. Tie ir būtisks elements jebkurai analīzei, kuras mērķis ir izprast uzņēmuma likviditāti. Šie rādītāji ir īpaši svarīgi, novērtējot uzņēmumus, kuru naudas plūsma būtiski atšķiras no viņu uzrādītās peļņas. Daži no biežākajiem naudas plūsmas rādītājiem ir:

  • Naudas plūsmas seguma koeficients. Aprēķina kā pamatdarbības naudas plūsmas dalītu ar kopējo parādu. Šai attiecībai jābūt pēc iespējas augstākai, kas norāda, ka organizācijai ir pietiekama naudas plūsma, lai samaksātu par plānotajiem pamatsummas un procentu maksājumiem par savu parādu.

  • Naudas plūsmas starpības koeficients. Aprēķina kā naudas plūsmu no darbībām, dalītu ar pārdošanas apjomu. Tas ir ticamāks rādītājs nekā tīrā peļņa, jo tas sniedz skaidru priekšstatu par saražotās naudas daudzumu uz vienu pārdošanas dolāru.

  • Pašreizējo saistību seguma koeficients. Aprēķina kā naudas plūsmas no operācijām, dalot ar īstermiņa saistībām. Ja šī attiecība ir mazāka par 1: 1, uzņēmums neražo pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par tūlītējām saistībām, un tāpēc tam var būt ievērojams bankrota risks.

  • Cenas un naudas plūsmas attiecība. Aprēķina kā akcijas cenu, dalītu ar pamatdarbības naudas plūsmu uz vienu akciju. Šī attiecība ir kvalitatīvi labāka nekā cenas / peļņas attiecība, jo tajā tiek izmantoti naudas plūsmas, nevis uzrādītie ieņēmumi, ko vadības komandai ir grūtāk viltot.

  • Naudas plūsma pret neto ienākumiem. Proporcija, kas ir tuvu 1: 1, norāda, ka organizācija neveic nekādus grāmatvedības trikus, kuru mērķis ir palielināt ieņēmumus virs naudas plūsmas.