Finanses

Peļņa pēc nodokļu nomaksas

Peļņa pēc nodokļiem ir uzņēmuma ienākumi pēc visu ienākuma nodokļu atskaitīšanas. Šī summa ir galīgā, atlikusī peļņa, ko radījusi organizācija. Peļņas rādītājs pēc nodokļiem tiek uzskatīts par labāko rādītāju uzņēmuma spējai radīt peļņu, jo tajā ir iekļauti gan ienākumi no pamatdarbības, gan ienākumi no citiem avotiem, piemēram, procentu ienākumi.

Investori rūpīgi seko peļņas pēc nodokļu nomaksai, lai redzētu, vai laika gaitā mainās firmas spēja gūt ienākumus. Ja tā, to var uzskatīt par vērtēšanas rādītāju, kura rezultātā var mainīties akciju cena.

Ja uzņēmums ir valsts īpašumā, tas arī uzrāda peļņu pēc nodokļiem par vienu akciju. Šī informācija parādās peļņas vai zaudējumu aprēķina sākumā.

Līdzīgi noteikumi

Peļņu pēc nodokļu nomaksas sauc arī par tīro peļņu pēc nodokļu nomaksas.