Finanses

Novērtējums

Novērtējums ir aktīva vērtības pieaugums laika gaitā. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc investoriem ir noteikti aktīvi, piemēram, parastās akcijas, nekustamais īpašums, retas monētas un mākslas darbi.

Ir vairāki iemesli, kāpēc aktīvus var novērtēt, tostarp šādi:

  • Aktīva piegāde var būt ierobežota

  • Pieprasījums pēc aktīva var palielināties

  • Inflācijas līmenis var palielināties (lai gan rezultātā pieaugums faktiski var būt nolietojums, kad pieaugumu pielāgo inflācijai)