Finanses

Pastāvīga dolāra uzskaite

Pastāvīga dolāra uzskaite ir metode finanšu pārskatu korekcijai attiecībā uz inflācijas sekām. To darot, tiek panākta lielāka salīdzināmība starp finanšu pārskatiem, kas saistīti ar dažādiem pārskata periodiem.

Korekciju parasti veic, izmantojot patēriņa cenu indeksu. Korekcija neprasa nekādas izmaiņas monetārajos posteņos, piemēram, naudā un tās ekvivalentos.