Finanses

Tieša parāda definīcija

Tiešais parāds ir rakstisks beznosacījumu solījums samaksāt noteiktu summu vai nu pēc pieprasījuma, vai līdz noteiktam datumam. Tas nav konvertējams emitenta pašu kapitālā. Piemēram, tipisko obligāciju var raksturot kā tiešu parādu, jo to nevar konvertēt emitenta akcijās. Un otrādi, konvertējamo parādu nevar raksturot kā tiešu parādu, jo to var konvertēt emitenta akcijās.

Tiešā parāda jēdziens rada īpašas bažas S korporācijā, kur jebkuru parādu, kas nav tiešs parāds, var uzskatīt par otrās klases akcijām. Tādā gadījumā uzņēmuma S korporācijas vēlēšanas var padarīt nederīgas.