Finanses

Mērvienības jēdziens

Mērvienības jēdziens ir grāmatvedībā izmantota standarta konvencija, saskaņā ar kuru visi darījumi konsekventi jāreģistrē, izmantojot to pašu valūtu. Piemēram, uzņēmums, kas uztur uzskaiti Amerikas Savienotajās Valstīs, visus savus darījumus reģistrētu ASV dolāros, savukārt Vācijas uzņēmums visus savus darījumus reģistrētu eiro. Ja darījums ietver kvītis vai maksājumus citā valūtā, summa tiek konvertēta mājas valūtā, kuru organizācija izmanto pirms reģistrēšanas. Bez kopējas mērvienības nebūtu iespējams sagatavot finanšu pārskatus.