Finanses

Reklāmguvumu attiecība

Konvertācijas koeficients ir parasto akciju skaits, ko konvertējamā vērtspapīra turētājs varētu saņemt, iesniedzot vērtspapīru emitentam konvertēšanai. Attiecības lielums ir norādīts līgumā, kas pievienots konvertējamajam vērtspapīram tā emisijas laikā. Piemēram, kad konvertējamo obligāciju, kuru nominālvērtība ir 1000 ASV dolāru, īpašnieks var to tirgot par konversijas cenu 20 USD par akciju, turētājs saņems 50 emitenta parasto akciju akcijas.

Ja ir augsts konversijas koeficients, kas saistīts ar konvertējamo vērtspapīru, tam ir tendence paaugstināt vērtspapīra cenu, jo ieguldītājiem ir iespēja to pārvērst lielākā emitenta parasto daļu skaitā. Emitents, kurš nevēlas atmaksāt obligācijas, var noteikt labvēlīgu konversijas koeficientu, kas mudina ieguldītājus apmainīt savas obligāciju daļas pret parastajām akcijām.