Finanses

Vidējie kopējie aktīvi

Vidējie kopējie aktīvi tiek definēti kā vidējā aktīvu summa, kas uzņēmuma bilancē reģistrēta kārtējā gada un iepriekšējā gada beigās. Šis skaitlis visbiežāk tiek izmantots salīdzinājumā ar kopējo pārdošanas rādītāju kārtējā gadā, lai noteiktu aktīvu daudzumu, kas vajadzīgs, lai atbalstītu noteiktu pārdošanas apjomu. Tas ir noderīgs salīdzinājums, jo zems aktīvu līmenis salīdzinājumā ar pārdošanas apjomiem nozīmē, ka vadības komanda biznesa vadībā ļoti efektīvi izmanto savus aktīvus.

Vidējā aktīvu formula ir šāda:

(Kopējie aktīvi kārtējā gada beigās + Kopējie aktīvi iepriekšējā gada beigās) ÷ 2

Salīdzinājums ar kopējo pārdošanas apjomu ir mazāk noderīgs ļoti veiksmīgam uzņēmumam, kas uzkrājis lielu skaidras naudas daudzumu, jo skaidras naudas skaitlis ir iekļauts vidējo aktīvu kopējās vērtības aprēķinā. Šajā gadījumā aprēķinu var mainīt, lai izslēgtu vairāk nekā nelielu skaidras naudas summu.

Vēl viena variācija ir vidējā aktīvu summa katra mēneša beigās. To darot, aprēķins novērš jebkādu neparastu kopējo aktīvu apjoma kritumu vai pieaugumu, kas varētu rasties, ja tiktu izmantoti tikai gada beigu aktīvu skaitļi.