Finanses

Uzkrājumi ienākuma nodokļiem

Uzkrājumi ienākuma nodokļiem ir aprēķinātā summa, kuru uzņēmējdarbība vai individuāls nodokļu maksātājs sagaida ienākuma nodokļos par kārtējo gadu. Šī uzkrājuma summa tiek iegūta, koriģējot uzņēmuma uzrādītos tīros ienākumus ar dažādām pastāvīgām atšķirībām un pagaidu atšķirībām. Pēc tam koriģētā neto ienākumu summa tiek reizināta ar piemērojamo ienākuma nodokļa likmi, lai iegūtu uzkrājumus ienākuma nodokļiem.

Šo noteikumu var ievērojami mainīt ar nodokļu plānošanas apjomu, ko persona vai uzņēmums veic, lai atliktu vai likvidētu ienākuma nodokļa saistības. Līdz ar to šī noteikuma proporcionālais lielums dažādiem nodokļu maksātājiem var ievērojami atšķirties, pamatojoties uz viņu nodokļu plānošanas iespējām.

Plānoto uzkrājumu ienākuma nodokļiem var iekļaut arī uzņēmuma budžeta modelī. Labi izstrādātajā modelī šis plānotais noteikums ietvers gan pastāvīgas, gan īslaicīgas atšķirības. Pamata modelī noteikums vienkārši balstās uz piemērojamo nodokļa likmi.