Finanses

Cenu noteicējs

Cenu noteicējs ir uzņēmums, kam ir iespēja noteikt savas cenas, jo tā produkti ir pietiekami atšķirīgi no konkurentu produktiem. Firma labāk spēj noteikt cenas, ja tai ir ievērojama tirgus daļa un tā ievēro skaidru cenu stratēģiju.

Lielākā daļa organizāciju ir cenu pieņēmējas, kurām, nosakot savu preču vai pakalpojumu cenas, ir jāievēro pašreizējā tirgus cena.