Finanses

Būtiska ietekme

Nozīmīga ietekme ir spēja piedalīties uzņēmuma darbības un finanšu politikas lēmumos; tā nav kontrole pār šo politiku. Jēdziens tiek izmantots starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. Ja ieguldītājam pieder vismaz 20 procenti no ieguldījumu saņēmēja balsstiesībām, tiek pieņemts, ka ieguldītājam ir būtiska ietekme. Ietekmes pieņēmumu var mainīt, skaidri demonstrējot pretējo.

Investoram ir iespējama būtiska ietekme pat tad, ja ieguldījuma īpašnieks pieder vairākumam. Ir iespējams zaudēt būtisku ietekmi pār ieguldījumu saņēmēju pat tad, ja īpašumtiesības nemainās. Piemēram, ieguldījumu saņēmējs var kļūt pakļauts tiesai, regulatoram vai valdībai, vai būtiskas ietekmes zaudēšana var būt līguma līguma rezultāts.

Parasti jebkurš no šiem uzskatāms par būtiskas ietekmes pierādījumu:

  • Direktoru padomes pārstāvība
  • Vadības personāla apmaiņa vai apmaiņa
  • Būtiski darījumi ar ieguldījumu saņēmēju
  • Dalība politikas veidošanā
  • Tehniskās informācijas apmaiņa