Finanses

Tiesības un pienākumi

Tiesības un pienākumi ir pamatā esošs apgalvojums, kas tiek izmantots finanšu pārskatu sastādīšanā, norādot, ka organizācijai ir īpašumtiesības uz paziņotajiem aktīviem un tai ir pienākums samaksāt norādītās saistības. Piemēram, vadība apgalvo, ka uzņēmumam ir īpašumtiesības uz pamatlīdzekļiem, kas ir apkopoti organizācijas bilances rindā.