Finanses

Atbalsta izmaksas

Atbalsta izmaksas ir tie izdevumi, kas nav tieši radušies ražošanas procesā, bet ir nepieciešami ražošanas darbību turpināšanai. Atbalsta izmaksu piemēri ir izdevumi kvalitātes nodrošināšanas un iepirkumu departamentos. Šīs izmaksas tieši nemainās, mainoties vienības apjomam.