Finanses

Uzkrātās īres saistības

Uzkrātās īres saistības ir bilances konts, kurā tiek uzrādīta radušās, bet vēl nesamaksātās īres summa. Šo kontu izmanto īrnieks, kurš ir noslēdzis objekta nomas līgumu ar namīpašnieku. Saistības parasti tiek iekļautas uzkrāto saistību kontā kopā ar visiem pārējiem uzkrājumiem. Tomēr, ja uzkrātā īres summa ir pietiekami liela, vadība varētu vēlēties to reģistrēt atsevišķā kontā.