Finanses

Atmaksāšanas definīcija

Atmaksāšana ir maksājums, kas veikts citai pusei, kurai ir radušies izdevumi maksātāja vārdā. Kompensācijas darbiniekiem parasti tiek veiktas, izmantojot izdevumu pārskatus, kad viņi tērē līdzekļus darba devēju vārdā. Uzņēmuma politikā parasti ir norādīts, kurus darbinieku maksājumus darba devējs atlīdzinās, piemēram, ceļa izmaksas un noteiktas ar izglītību saistītas izmaksas.