Finanses

Kopīga darbība

Kopīga darbība ir jebkura darbība, kas saistīta ar līdzekļu vākšanas darbību, ko var saistīt arī ar citām bezpeļņas organizācijas funkcionālām darbībām, piemēram, tās vadību, programmu vai dalības attīstības funkcijām. Kopīga darbība var radīt dažādas izmaksas, kuras nav konkrēti identificējamas ar vienu darbību, kuras tiek dēvētas par kopīgām izmaksām. Kopīgās izmaksas jāsadala starp līdzekļu vākšanas aktivitātēm un programmām, vai arī vadības un administrācijas jomām.