Finanses

Maksājamais hipotēkas aizdevums

Maksājamais hipotēkas aizdevums ir saistību konts, kurā iekļauta nesamaksātā hipotēkas pamatsumma. Šo saistību summa, kas jāmaksā nākamo 12 mēnešu laikā, bilancē tiek uzrādīta kā īstermiņa saistība, bet atlikusī bilance tiek uzrādīta kā ilgtermiņa saistība.