Finanses

Starptautiskie grāmatvedības standarti

Starptautiskie grāmatvedības standarti noteica, kā dažādi grāmatvedības darījumi jāreģistrē un jāpaziņo organizācijas finanšu pārskatos. Mērķis bija samazināt atšķirības darījumu uzskaitē un finanšu pārskatu sniegšanā visā pasaulē, kas savukārt varētu uzlabot investīciju klimatu.

Standartus izsludināja Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, un tie tika izdoti no 1973. līdz 2001. gadam. Pēc šīs komitejas izformēšanas standarti vairs netika izlaisti, kā rezultātā tika izveidots 41 standartu kopums, kas aptver tādas tēmas kā finanšu pārskatu sniegšana, krājumi un lauksaimniecība. Komitejas aizstājējs ir Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB), kas tagad izdod Starptautiskos finanšu pārskatu standartus. SGSP ir pieņēmusi visus starptautiskos grāmatvedības standartus.