Finanses

Izņēmuma ziņojums

Izņēmuma ziņojums ir dokuments, kurā minēti gadījumi, kad faktiskais sniegums ievērojami novirzījās no cerībām, parasti negatīvā virzienā. Ziņojuma mērķis ir pievērst vadības uzmanību tikai tām jomām, kurām nepieciešama tūlītēja rīcība. Piemēram, izņēmuma ziņojumā varētu norādīt tos gadījumus, kad izdevumi bija lielāki par budžetu vai kur ražošanas līmenis bija zemāks par ražošanas plānu.