Finanses

Pārdošanas konts

Pārdošanas kontā ir visu pārdošanas darījumu uzskaite. Tas ietver gan skaidras naudas, gan kredītu pārdošanu. Pēc tam konta kopsumma tiek apvienota ar pārdošanas ieņēmumu un uzkrājumu kontu, lai iegūtu neto pārdošanas rādītāju, kas ir norādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Pārdošanas konta jēdziens var attiekties arī uz pašreizējo klientu. Kad pārdošana notiek klientam, to sauc par pārdošanas kontu.