Finanses

Piegādes cikla laiks

Piegādes cikla laiks ir laika posms no klienta pasūtījuma pieņemšanas līdz produkta galīgai piegādei klientam. Tas ir kritisks procesa mērījums, jo spēja apstrādāt pasūtījumu pēc iespējas īsākā laikā ir pārdodama prasme, ko var izmantot, lai piesaistītu vairāk klientu. Vadība vēlas redzēt šo skaitli individuālā pasūtījuma līmenī, lai tā varētu izpētīt tos pasūtījumus, kuru apstrāde prasa neparasti ilgu laiku.