Finanses

Zaudē spēku

Zaudēšana ir tiesību vai privilēģiju izbeigšanās, jo puse ir pagājusi laika vai nedarbojas. Piemēram, apdrošināšanas polises nodrošinājums zaudē spēku, jo apdrošinājuma ņēmējs nemaksā, lai atjaunotu polisi uz ilgāku laiku. Vai arī garantija zaudē spēku pēc viena gada garantijas termiņa beigām. Kā vēl vienu piemēru akciju opcija zaudē spēku, ja tās turētājs to izmanto līdz tās termiņa beigām. Daži līgumi paredz labvēlības periodu, pirms tie zaudē spēku, dodot līguma īpašniekam papildu laiku, lai izpildītu vienošanās nosacījumus.