Finanses

Neto pirkumi

Neto pirkumus definē kā veikto pirkumu bruto summu, atskaitot pirkuma atlaides, peļņas un piemaksu atskaitījumus. Neto pirkumu summa var būt būtiski mazāka nekā bruto pirkumu summa; šo atšķirību var izmantot, lai izmērītu iepirkumu nodaļas efektivitāti cenu samazinājumu iegūšanā.