Finanses

Īpaši žurnāli

Īpašie žurnāli ir visi grāmatvedības žurnāli, izņemot vispārējo žurnālu. Šie žurnāli tiek izmantoti, lai ierakstītu īpaša veida lielapjoma informāciju, kas citādi tiktu ierakstīta un nomāktu galveno grāmatu. Kopējās summas šajos žurnālos tiek periodiski pārskaitītas uz galveno grāmatu kopsavilkuma formā.

Darījumi šajos žurnālos tiek ierakstīti hronoloģiskā secībā, atvieglojot darījumu izpēti. Īpašu žurnālu piemēri ir:

  • Kases kvīšu žurnāls
  • Skaidras naudas izmaksu žurnāls
  • Algas žurnāls
  • Pirkumu žurnāls
  • Pārdošanas žurnāls