Finanses

Grāmatvedības ienākumi

Grāmatvedības ienākumi ir rentabilitāte, kas apkopota, izmantojot grāmatvedības uzkrāšanas principu. Kopumā grāmatvedības ienākumi ir neto aktīvu izmaiņas pārskata periodā, izņemot visus ieņēmumus no īpašniekiem vai izmaksājumus tiem. To aprēķina arī kā ieņēmumus, no kuriem atskaitīti visi izdevumi.

Grāmatvedības ienākumi parāda visu uzņēmējdarbības operatīvo un finanšu darbību rezultātus.

Līdzīgi noteikumi

Grāmatvedības ienākumus sauc arī par neto ienākumiem.