Finanses

Biļetes izvēle

Izcelsmes biļete ir saraksts, ko izmanto, lai savāktu priekšmetus, kas jānosūta no noliktavas. Biļetē ir preces numurs un preces apraksts, kā arī atkritumu tvertnes, kurā tā tiek glabāta, atrašanās vietas kods, paņemamais daudzums un klienta pasūtījuma numurs. Biļetē ir arī vieta, kur ierakstīt faktiski izvēlēto vienību skaitu. Biļešu izvēli parasti izsniedz secībā, kas samazina noliktavas darbinieku ceļojuma laiku.

Ievākšanas biļetes var izsniegt kā elektroniskus ierakstus, kas parādās uz mobilajiem datoriem, kurus noliktavas personāls nēsā caur noliktavu, norādot, kurp doties uz nākamo savākšanas darījumu.

Biļešu izvēle ir noderīga, lai pēc iespējas efektīvāk organizētu krājumu atlasi klientu pasūtījumiem.