Finanses

Riska un peļņas kompromiss

Riska un peļņas kompromiss ir koncepcija, ka no ieguldījuma nopelnāmās peļņas līmenim vajadzētu palielināties, palielinoties riska līmenim. Un otrādi, tas nozīmē, ka ieguldītāji, visticamāk, nemaksās augstu cenu par ieguldījumiem, kuriem ir zems riska līmenis, piemēram, augstas klases korporatīvās vai valdības obligācijas. Dažādiem ieguldītājiem būs atšķirīga pielaide riska līmenim, kuru viņi ir gatavi uzņemties, lai daži varētu viegli ieguldīt ieguldījumos ar zemu ienesīgumu, jo pastāv zems ieguldījumu zaudēšanas risks. Citiem ir lielāka riska tolerance, tāpēc viņi iegādāsies riskantākus ieguldījumus, lai sasniegtu lielāku peļņu, neskatoties uz risku zaudēt savus ieguldījumus. Daži investori izveido zema riska, zemas ienesīguma un augstāka riska, augstākas atdeves ieguldījumu portfeli, lai cerētu panākt līdzsvarotāku riska un ienesīguma kompromisu.