Finanses

Fonda likmes definīcija

Kopējā likme ir izmantošanas likme, ko izmanto, lai izmaksu objektā pieskaitītu izmaksu kopējās izmaksas. To aprēķina, kopējo izmaksu kopumu izmaksu grupā dalot ar izmaksu virzītāju, kas piešķirts šai kopai. Piemēram, rūpnīcas pieskaitāmo izmaksu rezervē kopā ir 100 000 USD rūpnīcas pieskaitāmo izmaksu. Šīs izmaksas tiek attiecinātas uz saražotajām vienībām, pamatojoties uz katras vienības patērēto mašīnas laika daudzumu. Rūpnīcā ir pieejama 10 000 stundu praktiska mašīnstundu jauda, ​​tāpēc baseina likmi aprēķina šādi:

100 000 USD Rūpnīcas pieskaitāmo izmaksu baseins ÷ 10 000 Stundas mašīnstundu jaudas

= USD 10 baseina likme uz izmantoto mašīnu stundu