Finanses

Kopieguldījumu fondu

Kopfonds ir vērtspapīru portfelis, kas pieder daudziem investoriem, kur katram ieguldītājam pieder portfeļa daļas. Fondu pārvalda naudas pārvaldnieki, kuri iegulda līdzekļus ar mērķi palielināt ieguldītāju atdevi vai nu no ienākumiem, vai no kapitāla pieauguma. Precīzs ieguldījumu stratēģijas veids, kurā iesaistās naudas pārvaldnieki, balstās uz ieguldījumu mērķiem, kas norādīti fonda prospektā. Kopfondam ir tā priekšrocība, ka tas sniedz profesionālas konsultācijas par ieguldījumiem mazākiem investoriem, kuriem citādi nebūtu piekļuves diversificētam portfelim.

Kopfondu akcijas parasti tiek pirktas un pārdotas par fonda neto aktīvu vērtību. Ieguldītājiem pēc tam rodas peļņa un zaudējumi, mainoties neto aktīvu vērtībai. Neto aktīvu vērtību aprēķina kā portfeļa vērtspapīru kopējo summu, dalot ar apgrozībā esošo akciju skaitu. Fonda pārvaldnieki var novērtēt konsultāciju vai pārvaldības maksu, kas tiek aprēķināta, iegādājoties vai pārdodot akcijas, ko attiecīgi sauc par frontālo vai back-end slodzi. Ja netiek iekasēta konsultāciju vai pārvaldības maksa, to sauc par fondu bez slodzes.