Finanses

Maksājama atvaļinājuma nauda

Maksājamā atvaļinājuma nauda ir virsgrāmatas konts, kas satur saistības, kas darba devējam ir jāmaksā darbiniekiem par nopelnīto, bet vēl neizmantoto atvaļinājuma laiku. Šī konta atlikums tiek atjaunināts katra pārskata perioda beigās, lai atspoguļotu uzkrāto atvaļinājuma izdevumu papildinājumus, kā arī darbinieku atvaļinājuma laika izmantošanu. Kontu parasti klasificē kā īstermiņa saistības.