Finanses

Pensijas fonds

Pensiju fonds ir fonds, kuru ieguldījuši darba devēji un viņu darbinieki un kas tiek ieguldīts, lai darbiniekiem nodrošinātu pensijas pabalstus. Tā kā pensiju fondiem parasti ir pieejamas ieguldīšanai milzīgas summas, tos klasificē kā institucionālos investorus, un tos pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki. Pensiju fonda peļņa parasti tiek atlikta ar nodokļiem, un plāna saņēmēji tos atzīst par ienākumiem tikai pēc pensijas vecuma sasniegšanas.

Personām, kas atbildīgas par pensiju fonda vadības lēmumu pieņemšanu, ir uzticības pienākums veikt saprātīgus ieguldījumus. Līdz ar to ieguldījumi parasti ir labi diversificēti un ļauj izvairīties no augsta riska situācijām.

Pensiju fondi parasti tiek nepietiekami finansēti, jo sponsorējošās organizācijas nespēj iemaksāt visu summu, kas norādīta fondu aktuāra analīzē, kas būs nepieciešama, lai nodrošinātu, ka tiek veiktas atbilstošas ​​izmaksas saskaņā ar plāna pabalstu grafiku. Šis nepietiekamais finansējums tiek atzīts par saistībām sponsorējošo organizāciju bilancēs.