Finanses

Atšķaidīšanas līdzeklis

Finanšu darījums tiek uzskatīts par mazinošu, ja rezultāts ir peļņas uz akciju pieaugums, vai nu palielinot peļņu, vai samazinot apgrozībā esošo akciju skaitu. Pilnīgi atšķaidītās peļņas par akciju aprēķināšanā netiek izmantoti pretiekaisuma darījumi.