Finanses

Precizitāte

Precizitāte ir jēdziens, ka grāmatvedības uzskaitē norādītā vērtība pilnībā atspoguļo visus pamatojošos faktus. Kad jēdziens tiek paplašināts līdz finanšu pārskatiem, tas nozīmē, ka pārskatos iekļautā informācija ir pilnībā novērtēta un visa nepieciešamā pamatojošā informācija ir pilnībā atklāta. Lai iegūtu precīzu finanšu informāciju, grāmatvedis nevar izkropļot informāciju, kas balstīta uz pārāk optimistiskiem vai pesimistiskiem uzskatiem par vēlamo rezultātu.