Finanses

Būtiskas nepatiesas definīcijas

Būtiska nepatiesa informācija ir finanšu pārskatos sniegta informācija, kas ir pietiekami nepareiza, lai varētu ietekmēt kāda ekonomisko lēmumu, paļaujoties uz šiem pārskatiem. Piemēram, būtiska ieņēmumu nepareiza uzrādīšana varētu izraisīt lēmumu iegādāties uzņēmuma akcijas, radot investoram zaudējumus, kad nepareizais apgalvojums vēlāk tiek labots un akciju cena samazinās.

Kad revidents atklāj būtisku nepatiesību un vadība to neizlabo, auditoram jānovērtē nepareizā apgalvojuma ietekme uz finanšu pārskatiem un jāizlemj, vai ir nepieciešams mainīt viņa vai viņas revīzijas atzinumu.