Finanses

Pakārtota parādzīme

Pakārtota parādzīme ir obligācija, kas saistību nepildīšanas gadījumā ir klasificēta zemāk par vecāku parādu. Tas nozīmē, ka vecāku vērtspapīru turētājiem maksā vispirms, pirms subordinētā parādzīmes turētājam tiek darīti pieejami atlikušie līdzekļi. Ņemot vērā lielāku nemaksāšanas risku, šis vērtspapīrs maksā salīdzinoši augstu procentu likmi.

Līdzīgi noteikumi

Pakārtota parādzīme ir pazīstama arī kā jaunākā vērtspapīrs.