Finanses

Kopējie apgrozāmie līdzekļi

Apgrozāmie aktīvi ir visu naudas, debitoru parādu, priekšapmaksas izdevumu un krājumu kopsumma organizācijas bilancē. Šos aktīvus klasificē kā apgrozāmos līdzekļus, ja ir sagaidāms, ka tie viena gada laikā tiks konvertēti skaidrā naudā. Apgrozāmo līdzekļu kopējo summu bieži salīdzina ar kopējām īstermiņa saistībām, lai noskaidrotu, vai ir pietiekami daudz aktīvu, lai apmaksātu uzņēmuma saistības.